نیازمند نیروی فنی

نیازمند نیروی فنی باسابقه سن ٢٥ الی ٤٠ سال ٠٩١٣٠٠٠٣٥١٤ ت.ت.م


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ماهر
کارگر ماهر در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش