فروش ویژه زمین

۹ اردیبهشت
فروش ویژه زمین های باغی ١٠ هزار متری با سهمیه آب از زاینده رود آماده برای کاشت با انتقال سند قیمت ٣٠ میلیون ٠٩١٣٢٨٩١٠١٦ ٠٩١٣٢٣٢٣٢٨٩


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست اجاره مسکونی
اجاره مسکونی در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش