به تعدادی فروشنده

۱۶ اسفند
به تعدادی فروشنده و دوزنده جهت کار در پرده فروشی نیازمندیم محدوده ابن سینا ٣٤٤٥٦٦٧٩ ٠٩١٣٢١٦١٣٠٧صدیقی


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش