شرکت مهرآفتاب پذیرش

۲۴ اسفند
شرکت مهرآفتاب پذیرش سرمایه ٢٠ میلیون ٩٠٠ هزار سودماهیانه ٣٠ میلیون ١٠٪سودماهیانه + اشتغال + حقوق اداره کار+ بیمه ٣٧٦٠١٣٢٥ ٠٩١٣٠٢٢٥٤٩٢


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست شریک و سرمایه گذار
شریک و سرمایه گذار در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش