نیروی فنی جوان

۲۷ فروردین
نیروی فنی جوان جهت کاردرکارگاه میل لنگ تراشی ماهر و نیمه ماهر محدوده جی ٠٩١٣٦٠٩٠٠٢٣


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ماهر
کارگر ماهر در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش