باغ ٦٠٠ متری ،

۵ آذر
باغ ٦٠٠ متری ، ٤دیواری آب و برق خوش قواره براآن شمالی تیمیارت قیمت ٣٠ میلیون ٠٩١٣١٠٥١٤٧٨ ت ت م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کشاورزی
کشاورزی در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش