کارگرخانم وآقاحداقل دیپلم

۲۵ اردیبهشت
کارگرخانم وآقاحداقل دیپلم , جهت کاردرشهرک صنعتی‎شمس آباد , اولویت ‎بااسلامشهر،حومه ،جنوب تهران تلفن: 4 - 56906300


شهر : تهران


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در تهران
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش