جذب نیروی خانم

۱۸ آبان
جذب نیروی خانم ترجیحا محدوده امام خمینی جهت کاردرکارگاه تولیدی ٠٩١٣٣١١٠٥٠٠ ٣٣٦٨٧٨٠٤


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش