برقکار صنعتی و

برقکار صنعتی و الکترونیک با سابقه کار نیازمندیم (شهرک صنعتی جی) ٣٥٧٢٢٥٨٣ ٥٦٨٣-٣٨٧-٠٩٩١ ت ت ا م


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش