به دو نفرچرخکار وردست

به دو نفرچرخکار وردست چرخکار جهت راسته دوزی و سردوز درتولیدی نیازمندیم محیطی کاملاً زنانه ترجیحاًحوالی امامزاده عبدا... ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩


شهر : همدان


آگهی‌های مشابه

جذب نیرو در تولیدی پوشاک ١- چرخکار ماهر ٨ نفر ٢- وردست چرخکار ٧ نفر ٣- اتوکار ماهر و وسط کار ٨ نفر ٤- نیروی مبتدی (همراه با آموزش و حقوق) مراجعه... به تعدادی چرخکار ماهرو اتوکار نیازمندیم تسویه هفتگی کاردائم محیط کاملا زنانه ...ت.ت.م به تعدادی چرخکار و وردست جهت کاردر تولیدی واقع دراعتمادیه نیازمندیم ... به تعدادی وردست چرخکار و کارآموز خانم در تولیدی مانتو نیازمندیم با مزایای عالی با آموزش حرفه ای رایگان ... به تعدادی چرخکارمانتودوز و زمستانی دوز نیازمندیم کارساده ... ... به دو نفر مزدی دوزتمیزدوز خانم یا آقا جهت دوخت مانتو پالتو و پاییزه نیازمندیم کاردائم تسویه نقدی ... ... به تعدادی چرخکار وسط کار خانم و بیرون بر جهت دوخت شلوار نیازمندیم با کاردائم و بیمه محل کار منوچهری ... به تعدادی مزدی دوز چرخکارو وردست چرخکار نیازمندیم کار دائم ،تسویه نقدی ... به تعدادی چرخکار آقا و خانم جهت دوخت مانتو و پالتو نیازمندیم به دکمه مادگی و تکمیلی زن نیازمندیم تسویه نقدی ... فوری به تعدادی زیگزال دوز ماهرخانم جهت کار درتولیدی تریکو نیازمندیم ...بازگشت به لیست جستجو
لیست خیاط
خیاط در همدان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش