تعدادی نیروی آقا

۲۰ تیر
تعدادی نیروی آقا جوان ترجیحا مجرد جهت کاردر جوجه کبابی و یک نفر منقلدار در جوجه زغالی م خ پروین ٠٩٣٩٦٣٠٠٢٣١


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش