فوری باغ به متراژ

۲۳ مرداد
فوری باغ به متراژ ٧٠٠متر سوئیت ٨٠ متر، گاز و برق جاده نجف آباد، آبیاری قطره ای ٠٩١٣٣١٧٠٧٤٥ ت ت م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کشاورزی
کشاورزی در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش