تعدادي خانم جوان

۳ اردیبهشت
تعدادي خانم جوان ١٨ تا ٢٥ سال جهت كارگاه چاپ لباس محدوده ميدان قدس خيابان شاهد ٣٦٩٠٤٢٣٠ ٠٩١٣٢٠٠٣٤٤٦


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش