خانم با روابط عمومی

۲۴ دی
خانم با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی جهت کاردر دفتر حقوق ثابت +پورسانت طوقچی ٣٤٦١٤١٢٢ ٠٩١٠٣٢٦٧٠٧٦


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست منشی و کارمند
منشی و کارمند در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش