١- منشی خانم تمام

۲۶ فروردین
١- منشی خانم تمام وقت حقوق ١ میلیون بدون بیمه محدوده خیابان خیام ٣٢٣٤٩١٤٩ ت ت ا م ٠٩١٣٢١٠٥٣٣١


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست منشی و کارمند
منشی و کارمند در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش