١- کاردانی و کارشناسی

۲ شهریور
١- کاردانی و کارشناسی برق و الکترونیک ٤ نفر آقا جهت ماموریت خارج ازاستان ٢- ماشین کار آقا ٣٤٤١٧٢٥٣


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارشناس
کارشناس در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش