کارگر تراشکار جهت

۶ شهریور
کارگر تراشکار جهت تراشکاری با حقوق و مزایای اداره کار ٠٩١٣٤٢٣٤٢٩٧


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ماهر
کارگر ماهر در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش