نیازمند تعدادی

۱۷ مهر
نیازمند تعدادی خانم جهت آموزش و کار در کارگاه قلمزنی محدوده دروازه تهران ٣٣٤٤٦٧٥٨ ٠٩١٣١٩٤٢٢٠٣ت ت م


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش