نیروی دفتر فنی خانم

۱۸ آذر
نیروی دفتر فنی خانم جهت پیگیری امور اداری و صورت وضعیت ها در سطح شهر اصفهان در ارگان های دولتی
حقوق و مزایا طبق اداره کار به همراه بیمه 09133054412


شهر : اصفهان ( محله : حسین‌آباد )

تمام وقتبازگشت به لیست جستجو
لیست منشی و کارمند
منشی و کارمند در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش