نقاش چوب،استادکار

۱۹ مهر
نقاش چوب،استادکار ماهر و یک کارگر نیمه ماهر کاردرکارگاه پلی استرکاری درمحدوده پل جابر ٠٩٣٣١١٤٥٨٦٠ ت ت ام


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش