نیروی فروش خانم با

۹ بهمن
نیروی فروش خانم با روابط عمومی بالا ، کار در دفتر ، با حقوق ١/٥٠٠/٠٠٠ ٠٩١٣٦٨٦٨٢٦٩-٣٢٢٥٧٣٥١


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست منشی و کارمند
منشی و کارمند در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش