فروش باغ میوه ١٠٠٠

فروش باغ میوه ١٠٠٠ متری درختــان میوه زیر بار سهمیه آب زاینده رود نگهبــانی در طول سال مجوز فنس کشی و ساخت کد رهگیری و تأییدیه دهیاری مدارک معتبر سرمایه گذاری فوق العاده ١٠٠ میلیــون ١٦ ١٠ ٢٨٩ ٠٩١٣ ٨٩ ٣٢ ٢٣٢ ٠٩١٣


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کشاورزی
کشاورزی در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش