مترورخانم با ٥

۱۶ مرداد
مترورخانم با ٥ سال سابقه آشنا به فهارس بهااز ٨ تا ١٦ حقوق ١/٧٠٠ بکارگیری در کارهای اداری ٣٧٨٦٦٥٣٥ ٠٩١٣٢٨٦٠٩٩٧


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارشناس
کارشناس در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش