نیروی خانم مسلط

۷ اردیبهشت
نیروی خانم مسلط به امور بازرگانی و آشنا به مناقصات و استعلامات و کنترل پروژه س ت : ١٤/٤٠ الی ١٦/٣٠ م هشت بهشت ٣٢٧٣٠٢٤٠


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست منشی و کارمند
منشی و کارمند در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش