خانم با روابط عمومی

۲۶ اردیبهشت
خانم با روابط عمومی بالا جهت منشی مرکز مشاوره اداره کار + بیمه خ بزرگمهر ٣٢٦٤٦٨٢٩ ٠٩٠٥٠٥٥٠٨٠٢


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست منشی و کارمند
منشی و کارمند در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش