تعدادی خانم علاقمند

تعدادی خانم علاقمند به هنر و نقاشی جهت کاردر صنایع دستی خ رزمندگان با حقوق ثابت ٣٩٩٠٦٩٨٧ ٠٩٣٩٩٠١٠٢٩٢


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش