زمین ٦٠ متری چهار دیواری

۱ بهمن
زمین ٦٠ متری چهار دیواری دراصفهانک دارای مجوز دوطبقه ساخت فی ٤٠ میلیون ٠٩١٣٣٢٦٨٩٢٦


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست اجاره اداری و تجاری
اجاره اداری و تجاری در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش