گروه صنایع فلزی

گروه صنایع فلزی کاکتوس -جوشکار ماهر و نیمه ماهر با حقوق ماهانه ٥ تا ٦ میلیون -کارگر ساده با حقوق ٤/٢٠٠ م انتهای خ آتشگاه، سه راه درچه به سمت نجف آباد، ١٠٠متر بعد از قلعه امیریه، سمت راست صنایع فلزی کاکتوس ٠٩١٣٠٠٠٠٨٤٩


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش