اراک استخدام خیاط

تمام وقت

نیازمندخیاط خانم جهت کارهای سری وساده دوزی درمنزل وکارگاه 09127237058 , 09032435390
۳۳ روز قبل - پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶