مشارکت درزمینه

۱۶ اسفند
مشارکت درزمینه سردخانه بالای صفردرجه مجهز به سیستم هوشمند به تناژ ١٥-١٠هزارتن جا از ما- کار از شما، مکان : استان قزوین ٠٩٠٢٦٧٠٨١٠٧-٠٢٨٣٣٦٥٢٥٧٣


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست شریک و سرمایه گذار
شریک و سرمایه گذار در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش