تعدادی نیروی آقا

تعدادی نیروی آقا جوان کار در کارگاه تولیدی،حقوق اداره کار+بیمه (چهارراه تختی) ٠٩١٢٣٨٧٤٦٠٥ دودانگه


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست امور مالی و اداری
امور مالی و اداری در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش