تعدادی وردست ساده

تعدادی وردست ساده خانم بسته بندی حصیر حقوق ٨٠٠ خ جی س کار : ٨ الی ١٢/٣٠و١٤ الی ١٨ ٠٩١٣١٦٤٣٣٢١


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش