به تعدادی شاگرد

به تعدادی شاگرد ساده و نیمه ماهر جهت کارکناف و بتونه کاری نیازمندیم محدوده ملک شهر ٠٩١٣٦٠٣٦٨٧٦ ت ت م ٠٩١٣٤٣١٧٥٢٥


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش