فروش ٩٦ مترزمین

۴ شهریور
فروش ٩٦ مترزمین مسکونی درحسن آباد شهرک مدنی، قابل ساخت و ساز ، آینده دار ، برکوچه اصلی متری ٧٥٠ هزار تومان ٠٩٣٥٣٦٨٧٤٨١


شهر : همدان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کشاورزی
کشاورزی در همدان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش