منشی خانم با روابط

۲۰ شهریور
منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت شرکت فنی مهندسی حداقل مدرک کاردانی ٣٦٢٠١١٥٦-٠٩٣٦٣٥١١٩٤١


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست منشی و کارمند
منشی و کارمند در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش