به مهندس عمران

۴ شهریور
به مهندس عمران با حداقل ٧ سال سابقه جهت سرپرستی کارگاه ساختمان در حال احداث با حقوق توافقی و عالی نیازمندیم ٣٢٣١٧٦٥٢-٠٣١ mobile5@


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارشناس
کارشناس در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش