مهندس صنایع آقا،حسابدار خانم

مهندس صنایع آقا،حسابدار خانم آشنا به نوآوران،انباردار آقا آشنا به نوآوران(خ بسیج) ٣٣٦٨٩٠٧٠-٠٩١٣٦٩٠٢٠٥٥


شهر : اصفهان


آگهی‌های مشابه
بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش