١- تعدادی فروشنده

۲۹ فروردین
١- تعدادی فروشنده خانم ٢- نیروی خانم جهت بسته بندی با حقوق مکفی عبدالرزاق ، بازار بزرگ ٠٩٠١٩٩٠٨٥٩٠


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش