نیروی خانمجهت کار

نیروی خانمجهت کار در رستوران (سالنداری،دورچین زدن) ١٠:٣٠ الی ١٦ محدوده امام خمینی ٠٩١٣٩١٥٦٩٦٢ ٣٣٨٦٣٠٤٩


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش