آقا جوان با حقوق

آقا جوان با حقوق ٢/٨٠٠م به بالا جهت منقلداری،نظافت و... خ جی (بیمه بعد از ٢ ماه) ٠٩١٣٣٧٧٥٧٤٧


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش