٣ نفر فروشنده تحصیلکرده

۱۰ اردیبهشت
٣ نفر فروشنده تحصیلکرده خانم آشنا به کامپیوتر جهت عمده فروشی پوشاک تمام وقت با حقوق ومزایای عالی + بیمه محدوده تختی ٠٩١٢٠٣٣٩٥٠٠ ٣٢٢٤٥٥٧٩ ت ت ا م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش