تعدادی چرخکار و

۴ خرداد
تعدادی چرخکار و وردست خانم جهت کاردر تولیدی مانتو نیازمندیم م فلکه احمد آباد تمام وقت ٣٢٢٨٦٢٤٠-٠٩١٣١٠٧٧٧٤١


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست خیاط
خیاط در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش