نیاز به شریک یا

۱۷ اسفند
نیاز به شریک یا سرمایه گذار در قبال سند مسکونی ٦ دانگ دراصفهان ٠٩١٣٨٠٤٥٩٠١ ت ت ا م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست شریک و سرمایه گذار
شریک و سرمایه گذار در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش