نیازمند نیروی آقا

نیازمند نیروی آقا جهت کارگاه آهنگری و جوشکاری حقوق توافقی،م شاهپور جدید ٠٩١٣١٠٧٧٨٩٣


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست امور مالی و اداری
امور مالی و اداری در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش