ظرفشور حقوق ٩٠٠

۲۱ دی
ظرفشور حقوق ٩٠٠ و گارسون حقوق ١ م نیازمندیم ساعت کار : ٩ تا ١٦ و ١٩ تا ٢٢/٣٠ ٠٩١٣٨٠٠٠٠٥٢


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش