شرکت مهر آفتاب پذیرش

۲۰ اسفند
شرکت مهر آفتاب پذیرش سرمایه ٢٠میلیون،٩٠٠هزار سود ماهیانه(علی الحساب) ٣٠میلیون، ١٠%سود ماهیانه (علی الحساب) +اشتغال+حقوق اداره کار+بیمه ٠٩١٣٠٢٢٥٤٩٢-٣٧٦٠١٣٢٥


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست شریک و سرمایه گذار
شریک و سرمایه گذار در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش