کارگرساده بازنشسته

کارگرساده بازنشسته جهت نگهبانی،حقوق ١/٤٠٠،شیفت ٢٤ ساعت کار،٤٨ساعت مرخصی (خ آتشگاه) ٠٩٩١٨٢١٢٠٣٤


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش