نیاز به سرمایه

نیاز به سرمایه گذار با سرمایه ٣٠ تا ٥٠ میلیون در فروشگاه ثامن با سود دهی عالی ٠٩٩٠٧٩٤٢٧٢٩


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست شریک و سرمایه گذار
شریک و سرمایه گذار در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش