شرکت کیان ظروف

شرکت کیان ظروف اسپادانا شماره ثبت ١٧٣١ سرمایه گذاری ، مشارکت در خرید مواد اولیه دریافت سود تولید به طور مداوم حتی با سرمایه اندک ٠٩١٣٠٧٤٥٩٨٩ ٣٤٤١٧٨١٣


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست شریک و سرمایه گذار
شریک و سرمایه گذار در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش