٦٠متر مغازه تجاری

٦٠متر مغازه تجاری سند ٦ دانگ ، موقعیت عالی دارای ١٢ متر برمیدان صنعتی محمودآباد قیمت توافقی ٠٩١٣١٠٤٧٩٢٤


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست اجاره اداری و تجاری
اجاره اداری و تجاری در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش